EKOMONITOR – VODNÍ ZDROJE, ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD (Centrála)

Komplexní služby v ekologii. Likvidace ekologických zátěží pomocí moderních sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadných látek. Zrealizujeme úpravny vody. Provádíme hydrogeologické průzkumy a vyhledáme a zhotovíme nové zdroje ...

Píšťovy 820, Chrudim-Chrudim III