SIZ s.r.o. (Stavební společnost, správa nemovitostí)

  • Stavební činnost – výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí, komunikací, domů a průmyslových objektů, skládkování zeminy a sutí na deponii Velké Hamry, demoliční práce včetně ekologické likvidace odpadů.
  • Prodej kameniva – písek, drť, štěrk, okrasné ...