Desenská teplárenská, společnost s ručením omezeným

Výroba, rozvod a prodej tepla i elektřiny.